Życiorys Mikołaja Kopernika
Strona główna

Życiorys

Osiągnięcia

Mikołaj Kopernik w XXIw.

Warmińskim śladem Kopernika

Quiz

Bibliografia

Wizytówka


Tu była mapa szlaku kopernikańskiego.


Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w Toruniu, w domu przy ul. Św. Anny (obecnie: ul. Kopernika). Był synem kupca krakowskiego, o takim samym imieniu jak słynny astronom - Mikołaj, który w ramach prowadzonego handlu przeniósł się z Krakowa do Torunia. Natomiast matka naukowca, Barbara, pochodziła z rodziny Watzenrode, związanej od dłuższego czasu z Toruniem.Tu było zdjęcie domu kopernika.


Kopernik został wysłany na studia do Krakowa i na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej studiował od 1491 do 1495 roku. Później, w latach 1496-1503, kontynuował studia na uczelniach włoskich, w Bolonii (prawo), Padwie (medycyna) i Ferrarze (prawo), przebywał także w Rzymie. Po powrocie z Włoch, przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie rezydował jego wuj Łukasz Watzenrode, który był biskupem warmińskim. Właśnie w Lidzbarku, około 1509 roku, opracował pierwsze zarysy swojej Teorii Heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.Tu było zdjęcie Collegium Maius.


Kolejny etap swojego życia spędził we Fromborku, gdzie mieszkał na wzgórzu katedralnym. Z Fromborkiem był związany do końca życia, z kilkuletnimi przerwami na pobyt w Olsztynie, gdzie w styczniu 1521 obronił Olsztyn przed atakiem wojsk krzyżackich. Mikołaj Kopernik osobiście pokierował obroną zamku i samego miasta. Zrobił to doskonale.Tu było zdjęcie zamku w Olsztynie.


Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest "De Revolutionibus Orbium Coelestium" ("O Obrotach Sfer Niebieskich"), które zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w niej teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy. Według Kopernika, to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata. W czasie swojej działalności Kopernik zgromadził spory księgozbiór, który w większości uległ rozproszeniu i częściowo zniszczeniu po śmierci naukowca. Większość książek trafiała do biblioteki kapitulnej we Fromborku, skąd zostały wywiezione do Szwecji przez wojska Gustawa Adolfa i Karola XII. Być może dzięki temu, niektóre z tych ksiąg przetrwały do naszych czasów. Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym "człowiekiem renesansu", bowiem działał także jako matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, a także próbował swoich sił w przekładach literatury. Opracował "Traktat o monetach". Wygłosił go publicznie na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu (1522 rok). Kopernik zauważył, że jeżeli na rynku istnieją dwa rodzaje pieniądza, z których jeden jest postrzegany jako "lepszy", to będzie on gromadzony, a na rynku pozostanie głównie pieniądz "gorszy", co można w skrócie opisać regułą: "pieniądz gorszy wypiera lepszy". To prawo ekonomii jest znane jako prawo Kopernika-Greshama. W czasie swojej kariery zawodowej Kopernik pełnił funkcje takie jak: sekretarz biskupa warmińskiego, lekarz biskupa warmińskiego, administrator dóbr kapituły warmińskiej (m.in. umacniał zamek olsztyński), komisarz Warmii, poseł oraz sporadycznie pełnił także różne inne funkcje. Brał udział w wielu czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych, w zjazdach stanów Prus Królewskich, sejmie krakowskim, reprezentował kapitułę podczas negocjacji z Zakonem Krzyżackim w sprawie zwrotu Braniewa.Tu było zdjęcie układu słonecznego.


Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Jego teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego była rewolucją nie tylko w astronomii, ale dla całego postrzegania miejsca człowieka we Wszechświecie, ze skutkami filozoficznymi, religijnymi, a nawet politycznymi.Tu było zdjęcie katedry we fromborku.


(Na podstawie: Jerzy Sikorski. Prywatne życie Mikołaja Kopernika. Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn, 2011 )